Mysak's Kennel

Här sitter Kerstin, innehavare av Linnbirds's Kennel. Wilma vår stamtik har slagit sig till ro vid hennes fötter.

SVCh Mysak's Blonds Have More Fun      HD: A  AD: ua    Ögon: ua

e. Reedbank Bonaparte  u. Linnbird's Pretty Pulsatilla