Mysak's Kennel

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Klassisk Djurhomeopati
 
 
 
 
 
 
 
         Vår lilla Noomi provar på patientstolen 
 
 
 
Klassisk djurhomeopati är en djup varaktig metod att hjälpa ditt djur, både mentalt och fysiskt, på ett milt och skonsamt sätt. Homeopati kan vara till stor hjälp vid följande besvär: Aggression, rädsla, hyperaktivitet, stress eller sorg. Fysiska problem i mage/tarm, huden, hältor, urinvägar/njurar, allergier, epilepsi, dräktighet-valpning eller hormonella obalanser.
 
Vad är homeopati ?
Homeopati är en naturlig och skonsam läkemetod som upptäcktes av den tyske läkaren Samuel Hahneman (1755-1843). Han utvecklade och testade fram en stor mängd medel. Detta arbete har sedan fortsatt och är idag mycket utbrett över världen. Den latinska sentensen "Similia similibus curentur", det vill säga lika botar lika, sammanfattar kärnan av homeopatins ide´. Enkelt uttryckt kan man säga att det symtom som ett ämne kan ge, kan det också bota i homeopatisk form.
Exempelvis det homeopatiska medlet "Allium Cepa" är gjort på lök, det medlet kan hjälpa mot rinnande, röda svidande ögon och vattnig snuva. Precis samma symtom som löken framkallar.
En klassisk homeopat följer Hahnemans instruktioner och söker finna patientens "Similimum" dvs. det homeopatiska medlet som bäst passar patientens helhetstillstånd och inte enbart till enskilda symtom. Det innebär att man vill få fram det medel som passar bäst  för varje enskild individ. Ju mer specifikt ett symtom/uttryck är desto lättare är det att finna rätt medel. Det är därför viktigt att homeopaten får så många "pusselbitar" som möjligt av djurägaren för att kunna se den totala "bilden".
Homeopatisk behandling
Vid första besöket ägnas en till två timmar att titta på djuret och att fråga ägaren om individens personlighet. Allt som rör beteende, mental status och fysiska besvär, är viktig information för homeopaten. Djurägare kan under konsultationen undra över varför de blir tillfrågade om till exempel djurets törst, när dess problem sitter i ett ben.
Som klassisk homeopat söker man efter individens konstitutionella medel dvs. kartläggning av individens kroppsliga och mentala status. I ett repertorium (lexikon som katalogiserar symtom i förhållande till mediciner) söks det eventuellt tänkbara medel, som kan vara aktuellt för patienten. Därefter följer ett arbete, som oftast kräver mer tid än själva konsultationen.
Återbesök är mycket viktiga för att se om djuret svarat på behandlingen, men ibland kan uppföljning göras via telefon eller mail. Som djurägare är det bra om Du iaktar djuret noga under en homeopatisk behandling. Skriv gärna ned eventuella förändringar, både mentala och fysiska och medela dessa vid återbesöket.
En korrekt behandling utmärkes av att läkningen sker uppifrån och ned, innifrån och ut. Vid problem med eksem, kan det ta tid innan man märker att det skett en förändring i huden. En snabbare förbättring kan skönjas vid akuta sjukdomstillstånd, som till exempel öroninflammation.
Läkande genom homeopati kan ta tid, speciellt när det gäller långvariga kroniska problem. Det gäller att ha tålamod, man får då en långvarig och djupgående effekt av behandlingen.
 
Är du nyfiken på Homeopati och vill veta mer ? 
Kontakta då mig:
Gudrun Nordin,  diplomerad Djurhomeopat
Tel. 060-97062
email: info@mysakskennel.se